Home / 2018 / Tháng Bảy

Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

chu kỳ lột xác của tôm thẻ chân trắng

Chu kỳ lột xác của tôm thẻ chân trắng là một trong những đặc điểm sinh lý hấp dẫn và là một quy luật tự nhiên của loài giáp xác. Sự lột xác là một sự hoàn chỉnh của một tiến trình phức tạp mà được bắt đầu vài ngày hay …

Read More »