Home / 2019

Yearly Archives: 2019

Vai trò của đồng trong ao nuôi tôm

Đồng sunfat có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tôm và một số loài động vật không xương sống. Việc bổ sung các hợp chất đồng trong khẩu phần ăn của tôm sẽ có những tác động tích cực tới sự tăng trưởng ,phát triển của tôm cũng …

Read More »