Home / Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Thuế suất bán hàng nông sản

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh nông sản thì thuế suất được tính như thế nào? Hôm nay kế toán Lê Ánh xin chia sẻ một vài thông tin cơ bản về vấn đề này Căn cứ Khoản 5, Điều 5 Thông tư 219 quy định các trường hợp …

Read More »